TruBend 5130

TruBend_5130

Преса за огъване на листов материал (абкантпреса)  Trumpf – TruBend 5130

Машината позволява да се огъват детайли: 
с максимална дължина на огъване до 3 230 mm
със сила на пресоване 1 300 kN
с работна височина при 100 mm  полезна височина на инструмента 1 050 mm
с точност на огъването и отклонение на координатите на осите
Y-ос 0,005 mm
X-ос 0,04 mm
R-ос 0,08 mm

Машината е оборудвана допълнително с:

автоматичен контрол на огъването, със задни автоматични ограничители със 6 оси и с детектиращи блокове, позволяващи да се контролира прецизно ъгъла на огъване от ± 0,3°.

Заден ограничител с CNC-управление на оси Х и R