TruPunch 1000

TruPunch-1000resized

Център за обработка на детайли от листова стомана – щанцова преса Trumpf – TruPunch 1000

Машината позволява да се произвеждат висококачествени изделия от плоска листова стомана: 
с размери на листа
- без препозициониране на листа 2 070 mm х 1 280 mm
- с едно допълнително прихващане на листа 2 500 mm х 1 280 mm
с максимална дебелина на стоманата до 6,4 mm
с максимална щанцовъчна сила 165 kN
с максимален диаметър-щанцоване с единичен удар  76 mm на всяка позиция на инструмента
Максимална височина на избушване 25 mm с функцията MultiBend
с максаксимално тегло на обработвания детайл до 150 кг

Машината е оборудвана допълнително с:

MultiТool. В работната среда на машината е изграден автоматизиран склад за многогнездови многофункционални инструменти MultiTool с 15 поста общо до 150 инструмента. Всички инструменти имат постоянна ротация до 360 градуса. Машината може да се доокомплектова и с инструменти за избушване и нарязване на резби.

Почистваща и ролкова технология. Това дава възможност да се използват ролкови инструменти  за почистване, патент на TRUMPF, както и на ролкови инструменти за рязане, ролково рифеловане и ролково огъване, патент на Wilson.