Нашите услуги

  • Проект: BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001 - Приключи доставката и въвеждането в експлоатация на CNC преса за огъване на листов материал (абкантпреса) по договор BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001/Su-04 между „3 А Стийл” ООД
  • Проект: BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001 - Приключи доставката и въвеждането в експлоатация на 2 броя специализирана заваръчна маса по договор BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001/Su-02

Брошура

3А Стийл е център за производство на изделия и обработка на детайли от листова стомана. Чрез лазерно рязане, щанцоване, огъване и заваряване ние можем да произведем детайли от неръждаема и конструкционна стомана по Ваш чертеж или мостра, както и да проектираме и изработим изделие според Вашите нужди и желания.