Високотехнологичните машини на фирма Trumpf са водещи като технология и ноу-хау в листообработката и производството на детайли от неръждаема и конструкционна стомана.

Благодарение на възможностите, които предлагат, се постигат следните конкурентни предимства при обработката на изделия от листова стомана:

  • Предлагат възможност да се изработват детайли с изключителна точност, чистота на обработваните повърхности, отлично качеството на крайните изделия;
  • Спестяват време и голям брой последващи операции при металната обработка с универсални машини, като отпада необходимостта от изработка на сложни и скъпоструващи инструменти;
  • Дават възможност да се обработват изделия с голяма дебелина, като при конструкционната стомана достигат до 20 мм;
  • Своевременно се решават проблеми, свързани с усвояване на нови производства и изработване на мострени образци;
  • Повишават производителността, като се автоматизира производството на единични и дребносерийни детайли и лимитирани серии;
  • Благодарение на оптималния разкрой на листовия материал се реализират значителни икономии от използването на материалите;