Продукти

3A Steel3А Стийл произвежда широка гама продукти, като специализира своята дейност основно в производството и продажбата на изделия от неръждаема стомана включително;

Производство на електрически табла, шкафове и навеси от неръждаема стомана, отговарящи на висока степен на защитеност, които да се използват в специална среда и да задоволяват нуждите на хранително – вкусовата и преработвателна промишленост, хотелиерството и ресторантьорството, болници и хотели, аптеки, фармацевтката и други отрасли в страната и за износ в страните от ЕС;
Производство на контейнери от неръждаема стомана, предназначени за разделно събиране на отпадъци, изделия от неръждаема стомана предназначени за оформяне и изграждане на паркови пространства, градини и др.;
Производство на всички видове стандартни и нестандартни неутрални изделия от неръждаема стомана за цялостно обзавеждане на професионални кухни и кухненски блокове (маси, мивки, плотове, шкафове, колички, стелажи и др.);
3A SteelПроизводство на детайли, полуготови и готови изделия от неръждаема и от конструкционна стомана (изискващи прецизно лазерно рязане, щанцоване, висока точност на огъване, заваряване и др. операции) както за български, така и за чужди фирми, специализирани в производството на крайни изделия от метал. Предприятието може да работи с готови чертежи или да конструира изделията, съгласно изискванията на клиента;
Предоставяне на различни услуги в металообработката на фирми, специализирани в производство на изделия от метал. Предоставянето на тези услуги дава следните предимства на възложителите:
- Да спестят време от последващи скъпоструващи обработки и трудоемки допълнителни операции на универсални машини;
- Да намалят времето за производство на крайните изделия;
- Да предложат на пазара крайни изделия с по-добро качество и на по-ниски цени, като спестят средства поради намаляване на себестойността на техните изделия