Щанцовите машини са специално конструирани за обработка на листова стомана с висока производителност и точност на обработка на детайлите.

Щанцовите машини позволяват да се обработват детайли с по-малки дебелини, но при значително по-голяма производителност на щанцоване чрез електро-хидравлично задвижване на плъзгащата ос и адаптивно регулиране на броя на тактовете.

Големият набор от инструменти, с които разполага машината, разположени в специални гнезда, позволява да се извършват многобройни по вид и сложност операции на една машина без допълнително време за смяна на инструментите.

Ротацията на всички инструментите на 360˚ и под избран ъгъл позволява да се намали броят на необходимите инструменти и времето за обработка. За позиционирането на инструмента се избира най-краткият път.

За техническите характеристики на машините вижте тук