Машините са свързани в обща информационна компютърна мрежа – CNC управление и работят в обща среда с програмата за 3 D CAD-CAM проектиране Solidworks. Така операторите на машините работят с вече готови програми, което намалява до минимум възможността от допускане на грешки и значително скъсява времената за проектиране и производствените срокове.

Нашите проектанти могат да реализират и проектират Вашите детайли и изделия от хартиен носител, мостра или файл във формат DXF, DWG, IGS.