Разкрояването на стомани чрез използването на лазерна технология е една от най-бързо развиващите се технологии в областта на металообработката на плоска листова стомана.

Комбинацията от високо концентрираната енергия на лъча и прецизното му управление отварят необятни хоризонти на приложение на лазерно рязане.

Използването на лазерния лъч като режещ инструмент има следните предимства:

  • Значително се намаляват технологичните операции при обработка на детайли от листов материал със сложна конфигурация и изисквания за бързина и точност при изработка  в малки и средни серии;
  • Краткият път на лазерния лъч дава висока скорост, бързина и прецизност на лазерното рязане и минимална ширина на разреза;
  • Висока чистота и точност на среза, като срязаната повърхност е с висока гладкост и не се нуждае от допълнителни обработки;
  • Минимална зона на термично влияние по ръбовете на срязвания материал, което не може да се предложи от никоя друга технология на рязане;
  • Висока производителност, което позволява да се обработват голям брой детайли за кратко време и в непрекъснат процес на работа;

За техническите характеристики на машините вижте тук