Защо в България?

Защо в България?

Защо аутсорсинг?

Аутсорсингът на производства и услуги е сравнително нов феномен за световната икономика, който бързо набира скорост. Той подпомага компаниите за решаване проблемите на функциониране и развитие в условията на пазарна икономика по пътя на:

 • съкращение на разходите
 • увеличаване на конкурентоспособността и приспособяване към условията на външната среда
 • подобряване качеството на продукцията и услугите
 • намаляване на рисковете и др.

Благодарение на бурното развитие на информационните технологии в условията на икономическа глобализация аутсорсингът търпи бурно развитие и според предвижданията на много анaлизатори предстои да се разгърне в неколкократно по-голям мащаб, превръщайки се в един от основните фактори за конкуретноспособност.

Защо в България?

Много западноевропейски фирми избраха България заради конкурентните условия, които им предлага и като цяло добрата среда за правене на бизнес в страната:

 • България, единствена от страните в Централна и Източна Европа, зае място сред 10-те най-привлекателни дестинации за аутсорсинг в света.*

* (според ежегодно изследване на международната консултантска компания “А.Т.Киърни”, която е водеща в областта на мениджмънта. Основните фактори, които определят атрактивността на страните в индекса, са общите разходи, квалификацията на работната сила и бизнес средата. България за първи път е включена в индекса на разпределение на глобалните услуги през 2005 г., заемайки 15-о място сред 40 най-привлекателни дестинации за аутсорсинг. В индекса за 2006 г. България подобрява имиджа си на привлекателна дестинация за изнасяне на бизнес, като се нарежда в топ 10 на класацията, заемайки 9-то място. Тя е единствена в топ 10 от страните от Централна и Източна Европа. Вижте изследването за 2007 година тук

 • заплащането на труда е едно от най-ниските в Европейския съюз, а очакванията са, че и през следващите 5 години тази тенденция ще се запази. Конкурентната цена на работната сила води съответно до по-ниски производствени разходи. Това позволява да предлагаме продукция на много конкурентни цени.
 • в България има висококвалифицирани и опитни кадри – инженери и работници.
 • България има стратегическо географско разположение. Поради близките разстояния транспортът и логистиката са облекчени;
 • България е държава – членка на ЕС. Общата история и традиции в Европа улесняват разбирателството и сътрудничеството в бизнеса.

Защо при нас?

 • Защото разполагаме с последно поколение листообработващи машини на фирма Тrumpf
 • Защото предлагаме висококачествени изделия на конкурентни цени, коректност в отношенията с партньорите и спазване на производствените срокове и сроковете за доставка.
 • Защото персоналът ни е висококвалифициран и с дългогодишен опит в металообработката.
 • Защото при нас контролът на качеството е непрекъснат на всички нива и по целия производствен цикъл.
 • Защото с нас можете да комуникирате на български, френски и английски
 • Защото заводът е разположен на комуникативно място, на международен път Е 871, на 41 км от столицата на България, на 75 км по международен път Е 80 от границата със Сърбия и на 154 км от границата с Гърция -  автомобилен път Е 79 София – Кулата, които са част от транспортен коридор № 4.