Blog

Проект: BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001

26
мар

eu-logo

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

Проект:BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001

„Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация”.

Бенефициент: “3 А Стийл” ООД

Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “3 А Стийл” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

 

 

Пояснителен документ:   3.1 poiasnitelen dokument.pdf

Образец на оферта:   3.3 offer.pdf

Изисквания към офертите:   3.4 iziskvania offers.pdf

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител:   3.5 obqva.pdf

Ценова оферта:   3.6 price offer.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 1 “Доставка и въвеждане в експлоатация на Роботизирана заваръчна система с две работни зони”:   3.7  techn. offer op1.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 2 “Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя Специализирана заваръчна маса”:   3.7  techn. offer op2.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 3 “Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя МИГ/МАГ заваръчен апарат”:   3.7  techn. offer op3.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 4 “Доставка и въвеждане в експлоатация на CNC преса за огъване на листов материал (абкантпреса)”:   3.7  techn. offer op4.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 5 “Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравлична гилотина за разкрояване на листов материал”:   3.7  techn. offer op5.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 6 “Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя Пневматичен ъглошлайф”:   3.7  techn. offer op6.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 7 “Доставка и въвеждане в експлоатация на Винтов компресор за сгъстен въздух”:   3.7  techn. offer op7.pdf

Техническа оферта по обособена позиция 8 “Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя лицензи на CAD система за 3D инженерно проектиране и конструиране на крайни изделия”:   3.7  techn. offer op8.pdf

Декларация на кандидата:   3.9 declaration.pdf

Методика за оценка на офертите:   3.27 Metodika za ocenka.pdf

Декларация за валидност на офертите:   declaration offers.pdf

Проект на договор по обособена позиция 1:   Proekto-Dogovor op1.pdf

Проект на договор по обособена позиция 2:   Proekto-Dogovor op2.pdf

Проект на договор по обособена позиция 3:   Proekto-Dogovor op3.pdf

Проект на договор по обособена позиция 4:   Proekto-Dogovor op4.pdf

Проект на договор по обособена позиция 5:   Proekto-Dogovor op5.pdf

Проект на договор по обособена позиция 6:   Proekto-Dogovor op6.pdf

Проект на договор по обособена позиция 7:   Proekto-Dogovor op7.pdf

Проект на договор по обособена позиция 8:   Proekto-Dogovor op8-software.pdf

Техническа спецификация:   technicheska specifikacia.pdf

97 Trackbacks / Pingbacks for this entry

benadryl pills instructions, януари 28th, 2023 on 22:26

[...] benadryl sale [...]

methotrexate 2.5mg, януари 29th, 2023 on 8:07

[...] methotrexate buy canada [...]

etodolac 400mg, януари 29th, 2023 on 8:28

[...] generic etodolac [...]

order inderal la, януари 29th, 2023 on 8:35

[...] where to buy inderal [...]

metoclopramide 2023, януари 29th, 2023 on 8:45

[...] metoclopramide price [...]

generic risperdal, януари 29th, 2023 on 9:09

[...] risperdal cheap [...]

buy ventolin inhaler online uk, януари 29th, 2023 on 9:26

[...] ventolin buy [...]

colchicine buy online no prescription, януари 29th, 2023 on 9:37

[...] colchicine discount [...]

nitrofurantoin generic, януари 29th, 2023 on 9:45

[...] buy nitrofurantoin [...]

buy terbinafine online, януари 29th, 2023 on 9:55

[...] buy lamisil once online [...]

zocor generic, януари 29th, 2023 on 10:05

[...] buy zocor online uk [...]

phenytoin price, януари 29th, 2023 on 10:13

[...] phenytoin price [...]

diltiazem online, януари 29th, 2023 on 10:19

[...] diltiazem cream buy [...]

diclofenac genrx ec tablets 50mg, януари 29th, 2023 on 10:28

[...] diclofenac tabletten ratiopharm [...]

meclizine buy online, януари 29th, 2023 on 10:35

[...] buy generic meclizine [...]

actos 15 mg tablets, януари 29th, 2023 on 10:48

[...] buy actos online no prescription [...]

buy prednisone, януари 29th, 2023 on 10:56

[...] prednisone generic [...]

alendronate price, януари 29th, 2023 on 11:05

[...] buy alendronate online [...]

buy amantadine online, януари 29th, 2023 on 11:25

[...] amantadine generic [...]

buy ropinirole, януари 29th, 2023 on 11:31

[...] buy requip [...]

buy triamterene, януари 29th, 2023 on 11:40

[...] buy hydrochlorothiazide, triamterene online [...]

buy dicyclomine, януари 29th, 2023 on 11:46

[...] bentyl buy [...]

arimidex anastrozole buy, януари 29th, 2023 on 11:53

[...] where to buy arimidex [...]

nizoral 2 percent for sale, януари 29th, 2023 on 12:02

[...] buy nizoral 2023 [...]

cheap fluoxetine, януари 29th, 2023 on 12:09

[...] generic fluoxetine [...]

old do you have buy dulcolax, януари 29th, 2023 on 12:15

[...] buy bisacodyl 2023 [...]

buy levothyroxine online, януари 29th, 2023 on 12:26

[...] buy synthroid without perscription [...]

can buy generic lipitor us, януари 29th, 2023 on 12:41

[...] can buy lipitor canada [...]

elavil 10 mg tablets, януари 29th, 2023 on 12:52

[...] pictures elavil pills [...]

keppra zero discount, януари 29th, 2023 on 12:58

[...] cheapest price keppra [...]

diclofenac tablets 50mg, януари 29th, 2023 on 13:07

[...] diclofenac und antibabypille [...]

where can i buy singulair online, януари 29th, 2023 on 13:17

[...] buy singulair online [...]

trental buy, януари 29th, 2023 on 13:19

[...] trental 400 buy [...]

furosemide 100mg, януари 29th, 2023 on 13:31

[...] cheap furosemide [...]

doxazosin 4mg, януари 29th, 2023 on 13:37

[...] cheap doxazosin [...]

topamax buy online, януари 29th, 2023 on 13:50

[...] buy name brand topamax [...]

buy xenical orlistat, януари 29th, 2023 on 13:55

[...] orlistat tablets buy online [...]

zyrtec 5mg, януари 29th, 2023 on 14:07

[...] zyrtec 5mg [...]

where can i buy zantac, януари 29th, 2023 on 14:18

[...] buy ranitidine online [...]

dexamethasone buy online, януари 29th, 2023 on 14:29

[...] dexamethasone tablets bp 0.5 mg en arabe [...]

buy lopressor, януари 29th, 2023 on 14:51

[...] buy lopressor online [...]

omnicef r tabletas, януари 29th, 2023 on 15:11

[...] buy omnicef 2023 [...]

discount for premarin, януари 29th, 2023 on 15:14

[...] how to order premarin online [...]

buy metoclopramide, януари 29th, 2023 on 15:25

[...] buy reglan dogs [...]

motrin 400mg, януари 29th, 2023 on 15:35

[...] ibuprofen prices [...]

prevacid 30 mg for sale, януари 29th, 2023 on 15:38

[...] buy prevacid line [...]

id buy claritin, януари 29th, 2023 on 15:49

[...] claritin-d 12 hour allergy and congestion tablets 30 ea [...]

buy cozaar 100mg, януари 29th, 2023 on 15:57

[...] buy losartan online [...]

fluticasone online, януари 29th, 2023 on 16:00

[...] buy flonase generic [...]

order robaxin no prescription, януари 29th, 2023 on 16:07

[...] buy robaxin 2023 [...]

buy prazosin, януари 29th, 2023 on 16:13

[...] prazosin online [...]

depakote and sleeping pills, януари 29th, 2023 on 16:20

[...] does depakote affect birth control pills [...]

order tizanidine, януари 29th, 2023 on 16:26

[...] tizanidine pills [...]

glucophage metformin buy online, януари 29th, 2023 on 16:41

[...] metformin 500mg [...]

lasix drug for sale, януари 29th, 2023 on 16:46

[...] cheap lasix [...]

buy celebrex, януари 29th, 2023 on 16:52

[...] cheapest celebrex [...]

prednisolone 2023, януари 29th, 2023 on 17:16

[...] prednisolone 5mg [...]

hydrochlorothiazide 25mg, януари 29th, 2023 on 17:26

[...] buy hydrochlorothiazide online [...]

clonidine tablets for menopause, януари 29th, 2023 on 17:30

[...] what do clonidine pills do [...]

what are allegra pills for, януари 29th, 2023 on 17:39

[...] allegra hicks sale chelsea town hall [...]

buy norvasc amlodipine 5mg generic, януари 29th, 2023 on 17:44

[...] norvasc online [...]

buy buspar no prescription, януари 29th, 2023 on 17:56

[...] buspar pill strength [...]

toradol injection for sale, януари 29th, 2023 on 18:01

[...] buy toradol [...]

dramamine prices, януари 29th, 2023 on 18:22

[...] dramamine online [...]

where can i buy generic propecia, януари 29th, 2023 on 18:35

[...] propecia sale uk [...]

order promethazine with codeine online, януари 29th, 2023 on 18:42

[...] buy promethazine with codeine [...]

how to buy tegretol online, януари 29th, 2023 on 18:58

[...] tegretol generic [...]

haloperidol generic, януари 29th, 2023 on 19:09

[...] haldol price [...]

generic lisinopril, януари 29th, 2023 on 19:18

[...] cheap lisinopril [...]

can u buy omeprazole over the counter, януари 29th, 2023 on 19:26

[...] buy nexium esomeprazole [...]

atarax en tabletas, януари 29th, 2023 on 19:30

[...] atarax tablets 25mg [...]

depo provera online order, януари 29th, 2023 on 19:39

[...] can i buy provera over the counter [...]

allopurinol cheap, януари 29th, 2023 on 19:46

[...] buy allopurinol [...]

online casino games real money no deposit malaysia, февруари 7th, 2023 on 20:28

[...] casino for real money no deposit [...]

cialis 40 mg for sale, февруари 11th, 2023 on 20:24

[...] expected generic for cialis 5 mg [...]

cialis 10mg size, февруари 11th, 2023 on 20:26

[...] cialis tadalafil 10 mg [...]

cialis 20mg teilen, февруари 25th, 2023 on 12:01

[...] generic for cialis 10 mg for sale [...]

20mg cialis coupon, февруари 25th, 2023 on 12:05

[...] cialis 10mg pill size [...]

fluoxetine price, април 13th, 2023 on 8:08

[...] fluoxetine 20mg [...]

lisinopril prices, април 13th, 2023 on 10:52

[...] lisinopril 10mg [...]

metformin online, април 13th, 2023 on 11:10

[...] metformin glucophage buy [...]

prednisone 40mg, април 13th, 2023 on 11:21

[...] prednisone 5mg [...]

real money online casino las vegas, април 18th, 2023 on 12:35

[...] real money online casino roulette [...]

bet real money online casino, май 29th, 2023 on 7:09

[...] real money online casino illegal in us [...]

buy protonix no prescription, юли 10th, 2023 on 13:00

[...] buy protonix [...]

zofran sale, юли 10th, 2023 on 13:00

[...] ondansetron generic [...]

buy furosemide, юли 10th, 2023 on 13:02

[...] furosemide pill [...]

buy nitrofurantoin 2023, юли 10th, 2023 on 13:37

[...] nitrofurantoin 2023 [...]

cialis 20mg precio, август 27th, 2023 on 9:25

[...] tadalafil-biomo 20mg erfahrungsberichte [...]

20 mg tadalafil, август 27th, 2023 on 10:02

[...] buy tadalafil 20mg india [...]

can you buy singulair over the counter, октомври 24th, 2023 on 19:42

[...] buy singulair cheap [...]

dragon tadalafil tablet usp 20mg, октомври 25th, 2023 on 8:42

[...] tadalafil 20mg 12 stück preisvergleich [...]

tadalafil sublingual tablet 20 mg, октомври 25th, 2023 on 12:50

[...] anwendung cialis 20mg [...]

how much allegra d can i buy, октомври 25th, 2023 on 16:13

[...] allegra-d pill in stool [...]

diclofenac buy no prescription uk, октомври 25th, 2023 on 17:48

[...] buy diclofenac online uk [...]

depakote er discount card, октомври 25th, 2023 on 18:25

[...] buy depakote online [...]

tadalafil abz 20 mg, декември 2nd, 2023 on 9:23

[...] 20 milligram cialis can you cut those in half [...]