Blog

Проект: BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001

17
май

eu-logo

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

Проект: BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001

„Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация”.

Бенефициент:  “3 А Стийл” ООД

Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “3 А Стийл” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

17.05.2013 г.

Приключи доставката и въвеждането в експлоатация на CNC преса за огъване на листов материал (абкантпреса) по договор BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001/Su-04 между „3 А Стийл” ООД (бенефициент) и „Ингмар БГ” ООД (изпълнител), избран съгласно принципите за добро стопанско управление по смисъла на ПМС 55, чрез процедура на „открит избор”.

Оборудването е закупено по проект BG161PO003-2.1.13 – 0112 – C001, „Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “3 А Стийл” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

101 Trackbacks / Pingbacks for this entry

order seroquel online no prescription, януари 29th, 2023 on 2:16

[...] how to order seroquel online [...]

order methotrexate online, януари 29th, 2023 on 8:06

[...] methotrexate sale [...]

neurontin the pill, януари 29th, 2023 on 8:12

[...] cheap neurontin no prescription [...]

buy zetia cheapest, януари 29th, 2023 on 8:21

[...] where to buy zetia online [...]

buy propranolol, януари 29th, 2023 on 8:35

[...] can you buy inderal online [...]

buy lamictal xr online, януари 29th, 2023 on 8:41

[...] buy lamictal singapore [...]

strattera 25mg, януари 29th, 2023 on 8:52

[...] how to buy strattera online [...]

trileptal generic, януари 29th, 2023 on 8:58

[...] oxcarbazepine prices [...]

exelon buy constellation, януари 29th, 2023 on 9:01

[...] exelon pills vs patch [...]

risperdal discount coupons, януари 29th, 2023 on 9:09

[...] risperdal 2mg [...]

generic benadryl, януари 29th, 2023 on 9:17

[...] buy diphenhydramine [...]

buy zanaflex without rx, януари 29th, 2023 on 9:22

[...] buy tizanidine online [...]

buy colchicine india, януари 29th, 2023 on 9:34

[...] colchicine 0.5mg [...]

buy nitrofurantoin 2023, януари 29th, 2023 on 9:43

[...] cheap nitrofurantoin [...]

cheap lamisil no prescription, януари 29th, 2023 on 9:56

[...] lamisil cream buy [...]

simvastatin generic, януари 29th, 2023 on 10:04

[...] zocor buy online [...]

buy dilantin, януари 29th, 2023 on 10:07

[...] dilantin online [...]

diltiazem cream sale, януари 29th, 2023 on 10:20

[...] diltiazem cream sale [...]

where to buy meclizine, януари 29th, 2023 on 10:29

[...] buy meclizine 2023 [...]

naltrexone sale uk, януари 29th, 2023 on 10:42

[...] buy low dose naltrexone online [...]

generic actos cheap, януари 29th, 2023 on 10:53

[...] actos 45mg tablet [...]

buy prednisone online, януари 29th, 2023 on 11:01

[...] prednisone 5mg [...]

fosamax prices, януари 29th, 2023 on 11:11

[...] alendronate price [...]

olanzapine 7.5mg, януари 29th, 2023 on 11:19

[...] buy olanzapine zyprexa [...]

amantadine online, януари 29th, 2023 on 11:21

[...] amantadine 2023 [...]

fluoxetine generic, януари 29th, 2023 on 12:14

[...] fluoxetine 10mg [...]

buy synthroid medication, януари 29th, 2023 on 12:29

[...] where to buy synthroid online [...]

compazine online, януари 29th, 2023 on 12:33

[...] compazine buy [...]

buy keppra dogs, януари 29th, 2023 on 12:56

[...] keppra buy online [...]

diclofenac tablets 25mg, януари 29th, 2023 on 13:09

[...] buy diclofenac gel online [...]

singulair to buy online, януари 29th, 2023 on 13:15

[...] singulair buy generic [...]

doxazosin 2023, януари 29th, 2023 on 13:39

[...] doxazosin 2mg [...]

buy topamax mexico, януари 29th, 2023 on 13:47

[...] generic topamax [...]

buy orlistat india, януари 29th, 2023 on 13:57

[...] how to buy orlistat [...]

zyrtec price, януари 29th, 2023 on 14:07

[...] buy zyrtec [...]

new pill take place coumadin, януари 29th, 2023 on 14:08

[...] garlic pills coumadin [...]

buy zantac syrup, януари 29th, 2023 on 14:20

[...] zantac generic [...]

dexamethasone pills, януари 29th, 2023 on 14:23

[...] dexamethasone prices [...]

nitroglycerin generic, януари 29th, 2023 on 14:30

[...] nitroglycerin 2.5mg [...]

cheap zofran, януари 29th, 2023 on 14:50

[...] zofran 8mg [...]

buy lopressor online, януари 29th, 2023 on 14:53

[...] buy lopressor online [...]

tamoxifen generic, януари 29th, 2023 on 15:06

[...] cheap tamoxifen [...]

buy estrogens, conjugated online, януари 29th, 2023 on 15:17

[...] premarin vs estrace pills [...]

buy reglan no prescription, януари 29th, 2023 on 15:28

[...] generic reglan [...]

motrin 600mg, януари 29th, 2023 on 15:31

[...] motrin 2023 [...]

prevacid tablets, януари 29th, 2023 on 15:42

[...] lansoprazole prices [...]

generic loratadine, януари 29th, 2023 on 15:44

[...] claritin chewable tablets dosage [...]

buy cozaar 50 mg, януари 29th, 2023 on 15:52

[...] buy cozaar medication [...]

buy flonase no prescription, януари 29th, 2023 on 15:59

[...] order flonase no prescription [...]

depakote pills, януари 29th, 2023 on 16:19

[...] cheap divalproex [...]

buy tizanidine no prescription, януари 29th, 2023 on 16:25

[...] order tizanidine online [...]

where can i buy neo medrol in london, януари 29th, 2023 on 16:34

[...] methylprednisolone 2023 [...]

metformin online, януари 29th, 2023 on 16:41

[...] buy metformin glucophage [...]

celebrex for sale online, януари 29th, 2023 on 16:58

[...] sleeping pills celebrex [...]

can buy pyridium over counter, януари 29th, 2023 on 17:02

[...] buy pyridium plus [...]

cheaper than imitrex, януари 29th, 2023 on 17:10

[...] discount coupons for imitrex [...]

prednisolone online, януари 29th, 2023 on 17:18

[...] prednisolone 5mg [...]

buy hyzaar (losartan + hydrochlorothiazide), януари 29th, 2023 on 17:25

[...] cheapest hyzaar (losartan + hydrochlorothiazide) [...]

how much allegra d can i buy, януари 29th, 2023 on 17:33

[...] allegra 180mg [...]

norvasc prices, януари 29th, 2023 on 17:42

[...] amlodipine 2023 [...]

buy generic zyprexa, януари 29th, 2023 on 17:53

[...] olanzapine generic [...]

buy dimenhydrinate online, януари 29th, 2023 on 18:23

[...] dramamine online [...]

propecia buy online no prescription, януари 29th, 2023 on 18:39

[...] buy generic propecia forum [...]

promethazine 25mg, януари 29th, 2023 on 18:45

[...] order promethazine codeine no prescription [...]

discount coupon for flomax, януари 29th, 2023 on 18:54

[...] flomax for sale [...]

donepezil 2023, януари 29th, 2023 on 19:02

[...] generic aricept [...]

buy lisinopril, януари 29th, 2023 on 19:16

[...] buy lisinopril 2023 [...]

omeprazole buy canada, януари 29th, 2023 on 19:27

[...] prilosec for sale [...]

atarax tabletten anwendung, януари 29th, 2023 on 19:33

[...] cheap atarax [...]

allopurinol ratiopharm 100 mg tabletten, януари 29th, 2023 on 19:45

[...] use of allopurinol tablets [...]

casino real money slot, февруари 7th, 2023 on 20:23

[...] fish casino real money [...]

free win real money bonus casino, февруари 7th, 2023 on 20:39

[...] australian online casino real money free bonus [...]

online casino games win real money free, февруари 7th, 2023 on 20:42

[...] online casino real money georgia [...]

cialis 2.5 for ed, февруари 11th, 2023 on 20:12

[...] cialis 2 5 mg online [...]

cialis los angeles $10, февруари 11th, 2023 on 20:23

[...] cialis for best results [...]

bayer cialis 20 mg, февруари 25th, 2023 on 9:53

[...] why i can get 30 10mg of cialis and only 7 20mg for 30 day [...]

generic promethazine, април 13th, 2023 on 6:56

[...] buy promethazine online [...]

fluoxetine 10mg, април 13th, 2023 on 7:51

[...] buy fluoxetine online [...]

lisinopril prinivil tablet, април 13th, 2023 on 9:38

[...] buy lisinopril [...]

order tizanidine online, април 13th, 2023 on 10:59

[...] tizanidine pills [...]

diclofenac order online, април 13th, 2023 on 11:22

[...] buy diclofenac sodium online [...]

online casino real money in debit, април 18th, 2023 on 12:44

[...] how to win real money on chumba casino [...]

best online usa casino real money, май 29th, 2023 on 6:28

[...] real money online casino connecticut [...]

real money casino mobile app, май 29th, 2023 on 6:34

[...] rich casino real money [...]

buy methotrexate-ebewe, юли 10th, 2023 on 13:21

[...] methotrexate generic [...]

buspar 10mg pills, юли 10th, 2023 on 13:39

[...] can i buy buspar online [...]

meclizine yellow pill, юли 10th, 2023 on 14:34

[...] cheap meclizine [...]

generic olanzapine, юли 10th, 2023 on 14:42

[...] olanzapine 2.5mg [...]

cialis 10 vs 20 mg, август 27th, 2023 on 7:47

[...] buy tadalafil 20mg [...]

20 mg cialis 2 days in a row, август 27th, 2023 on 9:26

[...] qué es tadalafil 20 mg precio en argentina [...]

colchicine buy from canada, октомври 24th, 2023 on 13:24

[...] colchicine 0.5mg pills [...]

buy lasix 2023, октомври 24th, 2023 on 16:19

[...] lasix generic [...]

singulair 4mg, октомври 24th, 2023 on 17:28

[...] cheaper alternative singulair [...]

buy diclofenac us, октомври 25th, 2023 on 7:10

[...] diclofenac buy no prescription [...]

buy depakote er, октомври 25th, 2023 on 7:41

[...] divalproex generic [...]

buy crestor 10mg online, октомври 25th, 2023 on 12:17

[...] buy rosuvastatin online [...]

buy synthroid levothyroxine sodium, октомври 25th, 2023 on 13:59

[...] synthroid mail order [...]

omeprazole cheap uk, октомври 25th, 2023 on 14:11

[...] omeprazole buy boots [...]

buy tadacip and tadalafil 20mg online in cheap price, октомври 25th, 2023 on 14:20

[...] pastillas cialis de 20 mg [...]

generic nexium cheap, октомври 25th, 2023 on 16:59

[...] how to buy nexium online [...]

cheap real viagra online, декември 2nd, 2023 on 7:55

[...] what is vardenafil hcl 20 mg [...]